English page Verkkosivu suomeksi

Ensamkommande ungdomar öppnar upp om sina liv

  • Integration
maj
2017
10

I häftet "Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande" hittar du information om mottagandet av ensamkommande unga i Norden, samt intervjuer med ungdomar som berättar om sina erfarenheter. Texten är en bearbetning av en längre rapport på ämnet.

Storbritanniens flagga English

Vad tycker ensamkommande ungdomar om samhällets mottagande, vad är viktigt för att känna sig som en del av samhället?

I "Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande" intervjuas flera ensamkommande ungdomar i de nordiska länderna.

”Skolan behöver blanda elever med olika bakgrund och kultur för att lära sig språket, skapa samtal och ökad förståelse för varandra. Det blir lättare för ensamkommande att integreras i samhället då", berättar Mahboba Madadi (bilden), ordförande för Ensamkommandes förbund i Malmö.

I häftet beskrivs även myndigheternas ansvar, ungdomarnas fritid, eftervård, sociala insatser och boende. Hur många har kommit och från vilka länder? Samt vilken ökning respektive minskning har skett i de nordiska länderna.

Ladda hem häftet på svenska


In this booklet you will find information about society's reception of unaccompanied refugee children in the Nordic region, as well as interviews with young people who share their experiences. The text is a processing of a longer report on the subject.
Read more and download it here

 

Mahboba Madadi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet