English page Verkkosivu suomeksi

Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

  • Folkhälsa
apr
2017
7

Journalister och forskare behöver varandra. Men även om båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt och det kan uppstå en krock när de möts. Nordens välfärdscenter har tagit fram publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” med tips till den som intervjuar eller ska intervjuas. Syftet är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserad och nyanserad.

I det digitala samhället ställs det allt högre krav på att kunna bedöma och förmedla fakta snabbt på ett korrekt sätt. Inte minst för de journalister som dagligen måste förklara komplexa skeenden och forskningsresultat. Om temat dessutom är kontroversiellt och känsloväckande, som alkohol och droger, är risken för missförstånd mellan journalister och forskare stor. 

Förutfattade meningar

Journalister vill belysa och förklara skeenden på ett lättförståeligt sätt med en tydlig nyhetsvinkling, samtidigt har de krav på sig att skapa rubriker som lockar till klick. Forskning handlar om att ta fram faktabaserad och fördjupad kunskap, inte nödvändigtvis om att ge korta och entydiga svar. 

Dessa två infallsvinklar kan leda till förutfattade meningar journalister och forskare emellan. Många forskare tycker att förenklingen av forskningsresultat är ett problem och vissa forskare vågar inte ställa upp på intervjuer av rädsla för att deras budskap ska förvrängas. Många journalister önskar att forskarna kunde bli bättre på att popularisera sina forskningsresultat och skilja mellan vad som är relevant för den breda allmänheten eller för expertfältet. 

Med ökad förståelse och respekt för varandras arbetssätt ökar sannolikheten för att rapporteringen blir trovärdig och rätt.  

Journalister och forskare tipsar varandra

I publikationen ingår tips till både journalister och forskare för att underlätta kommunikationen mellan dessa grupper. Publikationen innehåller även en ordlista som kan vara till hjälp när man ska ta del av forskningsresultat, samt exempel på termer som kan vara problematiska vid rapporteringen gällande olika former av missbruk. 

Publikationen, som har utkommit på alla nordiska språk, riktar sig i första hand till journalistikstuderande och forskare som inleder sin karriär men också till övriga experter inom alkohol- och drogområdet.

Beställ eller ladda ned publikationen avgiftsfritt på webben:

Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna (SV)

Misbrug af fakta? Alkohol og stoffer i medierne (DK)

Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene (NO)

Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa (FI)

Misnotkun staðreynda? Áfengi og önnur vímuefni í fjölmiðlum (IS)

Pärmen till publikationen Missbruk av fakta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet