Ny teknik kan minska trycket inom vård och omsorg - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Ny teknik kan minska trycket inom vård och omsorg

  • Välfärdsteknologi
jun
2017
21

De nordiska länderna står inför stora utmaningar för att klara vård och omsorg till alla medborgare. Välfärdsteknologi har blivit ett viktigt verktyg för att Nordens cirka 1200 kommuner ska klara trycket och fortsätta kunna ge social omsorg av hög klass. Projektet Connect har haft som uppdrag att försöka förstå vilka utmaningar kommunerna har i arbetet med välfärdsteknologi.

- Det finns ganska stora skillnader i hur de nordiska länderna använder välfärdsteknologi. Men alla är överens om att tekniken är ett viktigt sätt för att minska på trycket inom vård och omsorg, säger Dennis Søndergaard, seniorrådgivare för välfärdsteknologi på Nordens välfärdscenter.

Connect har haft fokus på att stärka kommunernas allmänna kompetensnivå kring välfärdsteknologi och deras förmåga att implementera teknologin. Kommunerna är den nordiska välfärdsmodellens huvudsakliga tjänsteleverantörer och de som arbetar mest välfärdsteknologi. Trots att olikheterna mellan länderna är påfallande har det ändå funnits många frågor att samarbete kring. Några gemensamma nordiska problem kring välfärdsteknik visade sig vara:

  • En kvinna med robotkatt. En robotkatt är ett konkret exempel på en välfärdsteknologisk produkt.För många projekt som slutar utan att det kommer någon slutprodukt eller implementering. Projekten når aldrig ut i verksamheten.
  • Vi behöver bli bättre på att både dela med oss och ta till oss av kunskaper och erfarenheter och lita på att andras lyckade resultat kan vara värda att prova. Alla behöver inte uppfinna hjulet på nytt.
  • Svag nordisk marknad – danskar vill göra affärer med danskar, svenskar med svenskar och så vidare. Det gör den nordiska marknaden för välfärdsteknologi fragmenterad.

Tio nordiska kommuner har arbetat i en treårig Connect-process och gemensamt tagit fram en verktygslåda med de bästa metoderna för att arbeta med välfärdsteknologi. Hur gör man?
Var börjar man? Kommunerna är pionjärer och har lärt sig efter hand. Det har varit ”learning by doing”.

Välfärdsteknologi bidrar till självständighet. Det är viktigt
att komma ihåg. När den är som
bäst är den oberoende av personal.
Det ger människor frihet och integritet. Samtidigt är teknologin en möjlighet att spara pengar. Detta har varit en intressant diskussion då pengar och välfärdsteknologi förs på olika nivåer i de olika länderna.

- Vi måste jobba på att synliggöra effekterna och koppla det till kostnaderna. Då blir diskussionen om välfärdsteknologi inte bara en pengafråga, som den isländske deltagaren Halldór Sigurður Guðmundsson utryckte det.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet