Pohjoismainen hyvinvointikeskus – Nordens välfärdscenter - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Pohjoismainen hyvinvointikeskus – Nordens välfärdscenter

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos. Meidän tehtävänämme on parantaa sosiaalipoliittisen työn laatua Pohjoismaissa koulutuksen, tiedotuksen, tutkimuksen, kehitystyön, verkostoitumisen ja kansainvälisen yhteistyön keinoin.

Pohjoismaat sijoittuvat erinomaisesti useimmissa vertailuissa, joissa selvitetään valtioiden elinoloja ja hyvinvointia.  Väestön ikääntymisen kaltaiset haasteet asettavat kuitenkin uusia vaatimuksia pohjoismaiselle hyvinvointimallille

Toimimme viidellä osa-alueella:

Kansanterveys (Folkhälsa)
Edistämme ja kehitämme pohjoismaista alkoholi-, huume- ja tupakkatutkimusta.

Populaaritieteellinen verkkosivusto popNAD.com julkaisee artikkeleita päihteistä, uhkapeleistä ja dopingista ruotsiksi, suomeksi, norjaksi ja tanskaksi. Julkaisemme myös yhteiskuntatieteellistä aikakausilehteä Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

Osallistava työelämä (Arbetsinkludering)
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä -  painopisteenä siirtyminen koulusta työelämään.

Vammaiskysymykset (Funktionshinder)
Tavoitteenamme on edistää toimintarajoitteisten henkilöiden täyspainoista, itsenäistä ja yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaelämään.

Hyvinvointipolitiikka (Välfärdspolitik)
Pohjoismaisen hyvinvointimallin haasteet ja kehitys on olennainen osa toimintaamme. 

Hyvinvointiteknologia (Välfärdsteknologi)
Edistämme pohjoismaista hyvinvointiteknologian huippuosaamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Hankkeet

Koordinoimme vertailevaa pohjoismaista tutkimusta, laadimme strategisia lausuntoja poliitikoille, järjestämme tapahtumia ja tuotamme julkaisuja, jotka liittyvät ajankohtaisiin hyvinvointikysymyksiin.

Suuri osa työstämme on hankemuotoista. Projektien kesto vaihtelee aina muutamista kuukausista useisiin vuosiin. Ajankohtaisia hankkeitamme ovat muun muassa:


Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto (Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder) on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa antava elin. Vammaisalan yhteistyöneuvosto toimii sekä itsenäisesti että ministerineuvoston antamien toimeksiantojen perusteella. Yhteistyöneuvoston keskeisimpiä tehtäviä on asiantuntijatiedon välittäminen.

Neuvosto koostuu vammaisalan asiantuntijoista sekä vammaisjärjestöjen edustajista. Asiantuntijat nimetään Pohjoismaiden ja itsehallintoalueiden toimesta. Kansalliset vammaisalan kattojärjestöt valitsevat vammaisjärjestöjen edustajat.

Neuvosto perustettiin pohjoismaisten yhteistyöministerien päätöksestä syyskuussa 2012.

Kuurosokeiden henkilöstön koulutus

Pohjoismainen hyvinvointikeskus järjestää koulutustoimintaa kaikille kuurosokeiden parissa työskenteleville. Koulutukseen sisältyy luentoja, keskusteluja, ryhmätöitä ja omaehtoista opiskelua.

Kuurosokeiden henkilöstön koulutusohjelma 2018

Julkaisemme myös suomenkielisen uutiskirjeen, johon kootaan kuurosokeusalan uutisia. Tilaa uutiskirje täältä!

Kuurosokeusalan uutisia

Jessica Gustafsson

Sidansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Senast uppdaterad

2018-03-14

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet