English page

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning

Följ seminariet "Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden" live.

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på arbetsmarknaden. Vilka är erfarenheterna från länderna? Vad säger forskningen? Och vad säger flyktingarna själva?

Dagen inleds av Annica Dahl, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Därefter kommer forskaren Anna Karlsdóttir, Nordregio att presentera en nordisk kunskapssammanställning över vad vi vet fungerar för att få fler flyktingar i arbete.

Övriga medverkande är bland andra: 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen och Shazia Mughal från Bydelsmødre, en dansk verksamhet som lyckats bryta isoleringen och motivera invandrarkvinnor att bli aktiva i samhället.

Barnläkaren Mohammed Al Nussirie kom till Sverige som flykting för knappt två år sedan och som nu arbetar inom sjukvården.

Mika Pyykkö, projektledare på den finländska innovationsfonden berättar hur man i Finland som första land i Norden infört Social Impact Bonds för att snabbare få fler flyktingar i arbete.

Vi får också höra om Greve i Danmark och Gloppen kommune i Norge och om Sunne i Sverige, tre kommuner som lyckats korta nyanländas väg till jobb. 

Moderator: Soledad Pinero Misa som arbetat med tongivande aktörer inom alla samhällets sektorer och har erfarenhet av den politiska sfären, näringslivet och de ideella och offentliga sektorerna. Hon har vuxit upp i Rosengård, en förort till Malmö med flerkulturell prägel. 

Vi hoppas att seminariet blir en plats för inspiration, nätverkande och goda samtal med kollegor från hela Norden!

Datum: onsdagen den 8 november kl. 10:00-16.15, följt av mingel och visning av Moderna Museet 

Plats: Nordregio, Holmamiralens väg 10 på Skeppsholmen centralt i Stockholm

Program

Seminariet är ett samarbete mellan Nordens välfärdscenter,  Nordregio och Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm.


Händelsedetaljer

Start: 2017-11-08
Slut: 2017-11-08
Plats:
Nordregio Holmamiralens väg 10 Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet