English page Verkkosivu suomeksi

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

  • Funktionshinder

På kursen behandlas livsomställning och livsstrategier ur olika perspektiv när man lever med en progredierande sjukdom. Teman som kommer att tas upp är kommunikation, barn- och ungdomsperspektiv, psykisk hälsa, kunskap om syn och hörsel, den levda kroppen, att leva med kronisk proregredierande sjukdom samt yrkesaktiv med nedsatt syn och hörsel.

Form

Kursen är interaktiv. Den kommer att innehålla både föreläsningar, grupparbete och diskussioner.

Målgrupper

Kursen riktar sig till dig som möter personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och som vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenserna av att ha progredierande sjukdom

Föreläsare

Ann-Britt Johansson, seniorrådgivare,synpedagog och Ph.D. Eikholt, Norge
Bente Enggrav, klinisk socionom. Eikholt, Norge
Bettina Kastrup Pedersen, Pedagogisk Konsulent för barn och unga med medfödd och förvärvad dövblindhet. CDH, Danmark
Mattias Ehn, Doktorand vid Institutet för Handikappvetenskap och Psykolog vid Dövblindteamet i Stockholm, Sverige
Rolf Lund, specialrådgivare, forskare. Eikholt, Norge
Rolf Mjönes, audiograf. Eikholt Norge

Mer detaljerad information kommer under våren 2017.

Markera datumen i kalendern och anmäl dig redan nu. 

Kursledare

Maria Creutz, Nordens välfärdscenter

Deltagaravgift

Deltagarna kan välja mellan boendepaket och dagspaket under kursen.

Boendepaket
Priset på boendepaket är NOK 3500 och inkluderar övernattning i singelrum (10-12 oktober 2017), frukost, konferenskaffe, lunch och middagar under kursen. 

Dagspaket
Priset på dagspaket är NOK 1500 och inkluderar luncher, kaffepauser och middagar under kursen.

Anmälan 

Sista anmälningsdag är 12 september 2017

Anmälan görs på http://www.lyyti.in/helhetsperspektiv

Avbokningsregler

Sista avbokningsdag är 12 september 2017.

Om avbokning sker senare än sista avbokningsdag betalar deltagaren fullt pris.

Händelsedetaljer

Start: 2017-10-10 - kl 12:00
Slut: 2017-10-12 - kl 13:00
Adress:
Eikholt, Drammen, Norge
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet