English page

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på arbetsmarknaden. Vilka är erfarenheterna från länderna? Vad säger forskningen? Och vad säger flyktingarna själva?

Välkommen till seminariet "Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden".

Vid seminariet presenterar forskaren Anna Karlsdóttir från Nordregio en nordisk kunskapssammanställning över vad vi vet fungerar för att få fler flyktingar i arbete.

Övriga medverkande är bland andra: 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen och Shazia Mughal från Bydelsmødre, en dansk verksamhet som lyckats bryta isoleringen och motivera invandrarkvinnor att bli aktiva i samhället.

Barnläkaren Mohammed Al Nussirie kom till Sverige som flykting för knappt två år sedan och som nu arbetar inom sjukvården.

Mika Pyykkö, projektledare på den finländska innovationsfonden berättar hur man i Finland som första land i Norden infört Social Impact Bonds för att snabbare få fler flyktingar i arbete.

Vi får också höra om uppsökande arbetsförmedlingar i utsatta områden i Danmark, om Gloppen kommune i Norge som lyckats väl med att få flyktingar i jobb och om Sunne kommun i Sverige som kortat nyanländas väg till egen försörjning. 

Moderator: Soledad Pinero Misa som arbetetat med tongivande aktörer inom alla samhällets sektorer och har erfarenhet av såväl den politiska sfären, näringslivet som de ideella och offentliga sektorerna. Hon har vuxit upp i Rosengård, en förort till Malmö med flerkulturell prägel. 

Vi hoppas att seminariet blir en plats för inspiration, nätverkande och goda samtal med kollegor från hela Norden!

Datum: onsdagen den 8 november kl. 10:00-17.30
Plats: Nordregio, Holmamiralens väg 10 på Skeppsholmen centralt i Stockholm

Program


Seminariet är ett samarbete mellan Nordens välfärdscenter, Nordregio och Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm.

Händelsedetaljer

Start: 2017-11-08
Slut: 2017-11-08
Plats:
Nordregio Holmamiralens väg 10 Stockholm

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet