English page Verkkosivu suomeksi

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

  • Integration
  • Sociala insatser
  • Norden
Glad flicka blickar in i kamera

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. På en konferens den 7 december i Köpenhamn delar Nordens välfärdscenter med sig av kunskap och erfarenheter från länderna om hur vi skapar goda förutsättningar för en lyckad inkludering i Norden.

Vi kommer att få ta del av kunskap och erfarenhet från forskare och praktiker. Vi kommer visa på lärande exempel och konkreta verktyg som underlättar för nyanlända barn och unga att trivas och lyckas i skolan och inkluderas i samhället.

Vi kommer också att ge utrymme för erfarenhetsutbyten, nätverkande och goda samtal med kollegor från hela Norden.

Särskilt fokus kommer att vara på:

• Föräldrastödinsatser till nyanlända familjer
• Skolförberedande och andra tidiga insatser till nyanlända barn
• Skolan som arena för inkludering - vad säger forskningen?
• Lärande och inspirerande exempel från kommuner och organisationer

Program

Moderator: Lene Johansen, journalist

9.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.10 Öppning av konferensen
Ewa Persson Göransson, direktör Nordens välfärdscenter

Tema: Föräldrastödsinsatser och skolförberedande insatser

10.10 – 10.30 Det lönar sig med tidiga insatser - Nordisk samverkan om integration
Kristin Marklund, projektledare, Nordens välfärdscenter

10.30 – 10.50 Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer
Mette Blauenfeldt, MindSpring Kompetencecenter i Danmark

10.50 – 11.20 Paus

11.20 – 11.50 Vad säger forskning om stöd till nyanlända barn och familjer?
Berit Berg, professor vid Institutt for sosialt arbeid, NTNU och forskningschef vid NTNU Samfunnsforskning, Trondheim i Norge

11.50 – 12.10 Föräldrastöd till nyanlända familjer – Brobyggare i familjecentraler och på förskolor/skolor
Lilia Lahmar, Linköpings kommun, Sverige

12.10 – 12.30 Fhilleguide stödjer och lotsar familjer med barn i åldern 4–7 år Skolförberedande program från Finland
Pia Rosengård Andersson, Folkhälsan, Finland

12.30 – 13.30 Frokost/Lunch

Tema: Skolan som arena för inkludering

13.30 – 13.50 Nordiska jämförelser om mottagande och organisering av skolgång till nyanlända barn
Anna Gärdegård, projektledare, Nordens välfärdscenter

13.50 – 14.20 Barn och ungas olika strategier i mötet med det nya samhället - vad bör lärare och andra göra för att nyanlända eleverna ska känna sig inkluderade
Hildegunn Fandrem, professor i pedagogik, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Læringsmiljøsenteret – Stavanger, Norge

14.20 – 14.40 Vinje kommun, en kommun som fått pris för sitt framgångsrika arbete med integration – om det omgivande samhällets betydelse
Anders Sandvik, oppvekst- og integreringsansvarleg och assisterande rådmann Vinje kommune, Norge

14.40 – 15.10 Kaffe

15.10 – 15.30 Om strukturerat insatser för ett självständigt liv med utbildning, arbete och bostad. Hur samverkan mellan skola, socialtjänst och ideella krafter resulterar i ett välfungerande mottagande.
Anna Jakobsson, avdelningschef, Örebro kommun, Sverige

15.30 – 16.00 Nyanlända ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling i samhället
Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete, Mälardalen högskola, Sverige

16.00 – 16.30 Frivilliginsatsers betydelse för barn och ungas integration
Tiahes Thiaharajaer och Gitte Stærk från Bydelsmødre i samtal med Esraa Mohammad och Camilla Carlsson från Red Barnet Ungdom, Danmark

 

Målgrupp:

Konferensen riktar sig till dig som arbetar strategiskt med barn och unga inom myndigheter, kommun, skola och NGOs.

Anmälan

Här kan du anmäla dig

Pris: Deltagande i konferensen är gratis. Deltagarna står dock själva för kostnader för resor och boende.

Har du frågor? 

Projektledare Anna Gärdegård på +46 (0)70-265 56 52,

Evenemangsspecialist Nina Sténs på +46 (0)70-056 51 73,

Händelsedetaljer

Start: 2017-12-07 - kl 09:30
Slut: 2017-12-07 - kl 16:30
Adress:
Var: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, Christianshavn, 1401 København K
Nyckelord:
  • Integration
  • Sociala insatser
  • Norden

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet