English page Verkkosivu suomeksi

Utbildning och arbete på lika villkor

  • Funktionshinder

FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionshinder ger rätt till utbildning och arbete på lika villkor som för andra. Alla nordiska länder och självstyrande områden har ratificerat konventionen, men hur omsätts rättigheterna i praktiken?


Även om de nordiska länderna inte organiserar välfärden på samma sätt, finns det stora likheter länderna emellan. Men det är skillnaderna som gör att vi kan lära av varandras erfarenheter.

På konferensen får du höra mer om aktuell forskning och lyckade exempel från arbetsmarknads- och utbildningssektorn i de nordiska länderna. Du får träffa tjänstemän, praktiker, organisationsföreträdare och forskare som arbetar med utbildning, arbetsmarknad och FN-konventionen på den praktiska, strategiska eller politiska nivån.

På 2016 års konferens i Mariehamn på Åland diskuterades implementering av barn och ungas rättigheter. I klippet nedan kan du höra mer om konferensen och möta föreläsare och deltagare:

Nordens välfärdscenter arrangerar konferensen. Vi är en institution under Nordiska ministerrådet. Vårt arbete syftar till att utarbeta strategiska inspel till politiker, att sammanställa forskningsresultat och arrangera nordiska och internationella konferenser.

Har du frågor?

Kontakta projektledare Lars Rottem Krangnes på:
+46 (0)70-562 45 30


Eller evenemangsspecialist Nina Sténs på:
+46 (0)70-056 51 73

Händelsedetaljer

Start: 2017-10-19 - kl 09:30
Slut: 2017-10-19 - kl 16:30
Adress:
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma/Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet