Nätverk - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Det er afgørende for Nordens välfärdscenters arbejde at etablere institutionsnetværk og fagnetværk, som kan understøtte de fag- og indsatsområder, der skal arbejdes med. Dette for at sikre, at vi har adgang til den nødvendige fagkompetence i opgaveløsningen.

Nordens välfärdscenter har følgende struktur på sine netværk:

Institutionsnetværk

 • Nordens välfärdscenter forventes at synliggøre nordisk nytte i sit arbejde. Dette gøres ved at sikre forankring/implementering med videre i de respektive lande. Knyttet til de forskellige indsatsområder etableres et netværk med repræsentanter fra ansvarlige institutioner fra de respektive lande, som skal varetage denne type funktioner. Disse netværk benævnes institutionsnetværk.

Fagnetværk

 • Det forventes at Nordens välfärdscenter på eget initiativ eller i samarbejde med de pågældende institutionsnetværk etablerer de nødvendige fagnetværk indenfor Nordens välfärdscenters prioriterede arbejdsområder, som i forhold til de konkrete arbejdsopgaver kan understøtte institutionsnetværket og Nordens välfärdscenter på de pågældende områder.


Ekspertnetværk

 • Ekspertnetværk associeres oftest med fagekspertise og vil,  være specialister på et afgrænset område. Ekspertnetværk er forankret i Nordens välfärdscenters vedtægter og bestyrelsen vil vurdere oprettelsen af sådanne netværk.

Senast uppdaterad

2017-04-03

Nyckelord

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet