Nätverk inom alkohol- och narkotikaområdet - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom alkohol- och narkotikaområdet

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter deltar i flera nordiska nätverk inom alkohol- och drogområdet. Vi sammankallar regelbundet institutionsnätverket för alkohol- och drogfrågor och samarbetar aktivt med Nordiska tjänstemannagruppen på alkoholområdet och Nordiskt narkotikaforum.

Nordiska tjänstemannagruppen på alkoholområdet

De nordiska tjänstemännen på alkoholområdet har sedan år 2004 samarbetat på basis av ett mandat från Nordiska ministerrådet och Nordens välfärdscenter deltar i tjänstemannagruppens möten. Gruppen har i uppgift att lyfta fram aktuella teman på alkoholområdet och samla nordiskt underlag för det alkoholpolitiska samarbetet i Norden, inom Europeiska Unionen och i internationella sammanhang.

Nordiskt narkotikaforum

Nordens välfärdscenter deltar aktivt i den informella tjänstemannagruppen Nordiskt narkotikaforum som utbyter information om det aktuella narkotikapolitiska läget i de nordiska länderna. Expertnätverket med nationella representanter preciserar de frågor man vill behandla samnordiskt.

Nina Rehn-Mendoza

Sidansvarig

Nina Rehn-Mendoza

Ställföreträdande direktör, verksamhetsledare Finland

Mobil +46 73 535 80 92

.

Senast uppdaterad

2017-09-13

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet