Nätverk inom arbetsinkludering - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk inom arbetsinkludering

  • Arbetsinkludering

Inom området Arbetsinkludering ingår Nordens välfärdscenter i två nätverk.

Temagruppen Unga i arbetslivet

I Sverige arbetar temagruppen Unga i arbetslivet med att samla och sprida kunskaper och erfarenheter från de arbetsmarknadsprojekt riktade till unga som drivs åren 2015-2017 med medel från Europeiska socialfonden.

Nordens välfärdscenter deltar i referens- och styrgrupp. Temagruppen Unga i arbetslivet är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Nordens välfärdscenter, Kronofogden, Sveriges kommuner och landsting.

Webbplats för temagruppen Unga i arbetslivet (öppnas i nytt fönster)

Ungdom i risiko

Det nordiska nätverket Ungdom i Risiko består av ett 40-tal forskare som arbetar med frågor som berör unga och deras levnadsvillkor i de nordiska länderna. Forskarna är intresserade av ungdomar i riskzonen, ungdomar i utsatta positioner och ungdomar som står inför svåra situationer under vägen till vuxenlivet. 

Ewa Persson Göransson

Sidansvarig

Ewa Persson Göransson

Direktör

Tel. dir. +46-8 545 536 03

Mobil +46-70 642 0048

Senast uppdaterad

2017-05-17

Nyckelord

  • Arbetsinkludering

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet