Taktil språklighet - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Taktil språklighet

  • Funktionshinder

Varför är det så få personer som har tidigt inträffad dövblindhet som utvecklar ett taktilt teckenspråk? Trots att de är involverade i sociala relationer och kommunikation och exponeras för tecken/teckenspråk och i vissa fall teckenspråk i taktil form. I det taktila teckenspråket tas tecknen emot med hjälp av känseln.

Alla människor föds med olika förutsättningar och en intention om att kommunicera med sina medmänniskor oavsett språk och kommunikationsform. Att ge förutsättningarna för personer som har tidigt inträffad dövblindhet att utveckla ett språk, är komplext.

Ett nordiskt samarbete är nödvändigt, temat taktilspråklig kommunikation är för komplext för varje enskilt land att utveckla kunskap kring. Det finns inte tillräckligt expertis i varje land, och befolkningen är inte tillräckligt stor för nationella studier.

Syftet med nätverket är att identifiera kärnpunkter i taktil språklighet/taktilspråklig kommunikation.

  • Nätverket består av nio medlemmar från de fem nordiska länderna.
  • Detta att förstå hur taktila modaliteten används i kommunikation av personer som har tidigt inträffad dövblindhet. 
  • Parallellt så fortgår de nationella arbetsgrupperna med sina olika aktiviteter och projekt på temat taktil språklighet/kommunikation.
  • På de nordiska träffarna två gånger per år delar vi våra erfarenheter och goda exempel som vi använder för vidare utveckling och kunskapsspridning.
  • En Facebook grupp bildades 2011, där erfarenheter och tankar utbyts.

2009 initierade Nordens välfärdscenter ett samarbete i de nordiska länderna kring temat taktil språklighet för personer med tidigt inträffad dövblindhet. Våren 2010 startade det första arbetsseminariet med temat taktil språklighet.

Nordens välfärdscenter och det informella nätverket fortsatte med att arrangera ett antal seminarier och kurser kring temat. Det senaste seminariet genomfördes våren 2013.

På ledarforum 2014 godkändes det nordiska taktila språklighetsnätverket.

Kontakt

Senast uppdaterad

2017-09-20

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet