Expertnätverk för implementering av FN-konventionen - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Expertnätverk för implementering av FN-konventionen

  • Funktionshinder

Skapandet och genomförandet av det Nordiska expertnätverket för implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, är en av aktiviteterna i Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinder.

Länderna och de självstyrande områdena har utsett medlemmarna, som kommer från regeringskanslier och myndigheter. Nordens Välfärdscenter koordinerar expertnätverkets verksamhet. Nätverket har minst ett årligt möte under perioden för handlingsplanen, år 2015-2017.

Syfte

Expertnätverket fokuserar på frågor som är relaterade till implementering av konventionen i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Nätverket ska vara en plattform för nordisk nytta och erfarenhetsutbyte med målet att få en effektiv implementering av konventionen. Expertnätverket ska bidra till att ge synergier till andra internationella samarbeten.

Mål och arbete

Erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har hög prioritet.

Nätverket önskar att erfarenhetsutbytet även ska gynna en bredare grupp. Nordens Välfärdscenter ska därför, med inspel i form av länkar och annat underlag, publicera en webbsida med aktuell information om vad som pågår i länder och självstyrande områden i relation till implementering av konventionen. Det kan också bli olika temasidor. Uppdatering ska göras en gång i halvåret i samarbete med sekretariatet för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Expertnätverket har en dialog med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, där det är rådet som arbetar med fler och bredare frågor inom funktionshindersområdet. På så sätt är funktionshindersorganisationerna också delaktiga i expertnätverkets arbete.

De årliga mötena får gärna ligga i samband med något annat som kan vara relevant för expertnätverket att delta på, exempelvis någon konferens eller möte. Mötena ska vara på olika ställen i Norden, för att ytterligare främja erfarenhetsutbyte. arbete. Mellan mötena sker kommunikationen med mejl och andra kontakter.

Nordens välfärdscenter rapporterar om expertnätverkets arbete på möten för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Nordens välfärdscenter ska undersöka möjligheterna att genomföra ett nordiskt side-event under statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 


Nordiskt expertnätverket om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bild

Den 1 november 2016 hade det nordiska expertnätverket för implementering av FN-konventionen sitt andra möte i Köpenhamn. Den här gången låg det i samband med ett möte för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

Läs artikeln här

Senast uppdaterad

2017-05-23

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet