English page Verkkosivu suomeksi

Alkoholens skador på andra

  • Folkhälsa
sep
2017
27

Vilka alkoholrelaterade skador uppstår på närstående, vänner och obekanta då någon dricker? Hurdana risker medför föräldrars missbruk på barn? Bland annat dessa teman lyfts fram i en serie vetenskapliga artiklar om alkoholens skador på andra.

Samtliga artiklar presenterades under Nordens välfärdscenters konferens ”KBS Thematic Meeting: Alcohol’s Harm to Others – Perceptions, Policies and Approaches” år 2015 och har nu publicerats här:

Vår vetenskapliga tidskrift har tidigare publicerat ett urval artiklar från konferensen i ett temanummer om alkoholens skador på andra:

Nordens välfärdscenter fortsätter att jobba med tematiken alkoholens skador på andra i och med det nystartade projektet Alkoholskador under olika livsfaser.

Människa med falska hängande i handen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet