English page Verkkosivu suomeksi

Experter i dialog om ungas psykiska hälsa

  • Arbetsinkludering
sep
2017
18

Psykisk ohälsa bland unga i Norden är ett ökande problem. I höst fortsätter Nordens välfärdscenter sitt arbete kring unga som riskerar att hamna i utsatta situationer på grund av psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att uppmuntra länderna i Norden att fortsätta att anstränga sig för att utveckla och säkra kvaliteten i de många olika insatser i välfärdssektorn som görs.

- Det gör vi genom att kalla samman olika experter som jobbar med barn och unga. Vid slutna dialogmöten kommer vi att diskutera och lära av varandra om vad det är som krävs för att få det att fungera bättre i arbetet kring barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa, säger Lidija Kolouh Söderlund, projektledare på Nordens välfärdscenter.

Möten i varje nordiskt land

Ett dialogmöte kommer att hållas i varje nordiskt land, med start i Stockholm i september. Det mötet sker i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF. Mötet kommer att fokusera på sakområdena elevhälsa respektive civilsamhällets roll i arbetet med unga.

Dialogmöten kommer att hållas i de övriga nordiska länderna under hösten.

- Förhoppningsvis kommer vi att ha lärt oss massor om fungerande strukturer och metoder och kanske har vi också med oss olika förslag till nya utvecklingsområden, säger Lidija Kolouh Söderlund.

Film och skrift

När alla dialogmöten har hållits kommer Lidija Kolouh Söderlund att sammanställa vad som kommit fram på mötena. Vad är gemensamt? Finns det trender vi ser i alla länder?

- Förutom någon sammanställning i skriftlig form håller vi också på att ta fram en film som ska spegla det som kommit fram under dialogmötena. Bra erfarenheter och goda idéer ska spridas, säger Lidija Kolouh Söderlund.

Läs mer om vårt arbete kring unga i Norden

Två väninnor vid kafébord samtalar.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet