English page Verkkosivu suomeksi

Fler äldre ställer nya krav på framtidens städer

  • Välfärdspolitik
feb
2018
19

Nordiska städer behöver anpassa sig för en ökande äldre befolkning. Det menar projektledare Ann Jönsson på Nordens välfärdcenter. Utifrån sju städer i Norden har hon identifierat ett antal framtida utmaningar. – Städerna arbetar brett och långsiktigt och satsar på samarbete. Vi kan lära oss mycket av dem, säger hon.

Vi lever allt längre i Norden och de äldre invånarna blir fler och fler. Många är också friskare och mer aktiva långt upp i åren. Under de kommande årtiondena kommer andelen äldre fortsätta att öka i Norden. En åldrande befolkning innebär nya utmaningar för samhället.
– Den ofrivilliga ensamheten är en stor fråga, men också hur vi bygger städer som är tillgängliga även för äldre som inte alltid är lika rörliga som de yngre, säger Ann Jönsson på Nordens välfärdscenter.  

Åldersvänliga städer  

I den nyligen publicerade rapporten En bättre plats att åldras på har Ann Jönsson undersökt sju städer i Norden som arbetar aktivt med dessa frågor. Det är Oslo, Trondheim, Uppsala, Göteborg, Tammerfors, Reykjavik och Århus. Samtliga utom Århus ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age-friendly cities. Genom att arbeta utifrån åtta teman har de åtagit sig att bli så kallade åldersvänliga städer. Arbetet ska göras i nära samarbete med de äldre invånarna.  

För att komma ifrån den ofrivilliga ensamheten har man i Århus ett system där frivilliga och företag gemensamt engagerar sig för att hjälpa äldre att bryta sin isolering.
– Det finns många som i sitt arbete möter människor som är ensamma. Det kan vara frisörer, taxichaufförer, apotekare och fönsterputsare. De kan förmedla kontakter och även berätta om vad som finns att erbjuda i kommunen, säger Ann Jönsson.  

Gynnar inte bara äldre

Det som kallas för medborgardialog är också nödvändigt, menar hon. Det handlar om att fånga upp äldres synpunkter som rör allt från stadsplanering och service till mat och hälsa. Detta har man arbetat mycket med i Uppsala och Göteborg.
– I Uppsala bjöd 14 stadsdelar in alla invånare över 60 år till dialogmöten som ska leda till en handlingsplan för att göra staden mer åldersvänlig. I Göteborg har äldre invånare fått spela in filmer och berätta om sina behov, förklarar Ann Jönsson. 

Fler städer behöver ta efter och arbeta brett för att bli mer inkluderande och tillgängliga för alla oavsett ålder, menar Ann Jönsson. Om man planerar en stad för – och tillsammans med – äldre invånare så gynnar det ofta människor i alla åldrar.

Läs mer i publikationen En bättre plats att åldras på – Arbete för åldersvänliga städer i Norden. 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet