Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030 - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030

  • Funktionshinder
dec
2016
22

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i december 2015 och nu arbetar Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling på ett eventuellt nytt nordiskt program som kan stödja implementeringen av de globala målen.

I funktionshinderrådets rapport ”Norden för alla” från 2016 finns rekommendationer om att även fortsättningsvis integrera funktionshindersperspektivet i nordisk hållbarhetspolitik. I oktober träffade funktionshinderrådets arbetsutskott Anniina Kristensson, rådgivare för expertgruppen för hållbar utveckling, i Köpenhamn för att diskutera på vilket sätt perspektivet kan tydliggöras i det kommande nordiska hållbarhetsarbetet.

FN har ju på ett föredömligt sätt integrerat ett funktionshindersperspektiv i Agenda 2030 som helhet, och vår grundläggande nordiska strategi ”Ett gott liv i ett hållbart Norden” omnämner redan personer med funktionsnedsättning som en viktig målgrupp. Nu är frågan hur vi ska göra i nästa steg. Här behövs er input, sa Anniina som också besökte funktionshinderrådets möte i november.

I slutet av november genomfördes ett dialogmöte i Helsingfors där ett hundratal personer från en mängd olika intressenter för det nordiska samarbetet om hållbarhet bjudits in för att bidra till utvecklingsprocessen av det eventuella nya programmet. Inför mötet fick arrangören ett underlag med summering av funktionshinderrådets diskussioner och konkreta projektförslag. Även Myndigheten för Delaktighets rapport ”17 bidrag till genomförandet av Agenda 2030”. På plats i Helsingfors fanns funktionshinderrådets blivande ordförande Åse Kari Haugeto och vice ordförande Ola Balke. Flera förslag om universell utformning och inkludering lyftes fram under dagen och i summeringen av vad dialogdagen genererat.

Under våren fortsätter arbetet med att formulera innehållet i programmet som ska diskuteras av expertgruppen för hållbar utveckling i mars.

Mer information:

Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling, Ett gott liv i ett hållbart Norden.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet.

Projektrapporten Norden för alla.

FN:s samlade information om funktionshindersperspektiv i Agendan 2030.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet