English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshindersrådets framtid avgörs i höst

  • Funktionshinder
sep
2017
7

I september tar Nordiska ministerrådet beslut om Funktionshindersrådets fortsättning. Som underlag har en utomstående konsult gjort en utvärdering av rådets arbete. – Den är tydlig och innehåller mycket nyttigt. Vi kan gå igenom alla hans förslag och utifrån det göra en plan för framtiden, säger Åse Kari Haugeto, ordförande i Funktionshindersrådet.

I mitten av september styr Funktionshindersrådet mot Nordens hus på Färöarna. Då är det dags för en genomgång av konsulten Joakim Tranquists utvärdering av Funktionshindersrådets arbete, men också seminariet ”Bryt tabut” om funktionsnedsättning och sexualitet.

Åse Kari Haugeto har läst Joakim Tranquists utvärdering och hon känner väl igen sig i hans slutsatser.
– Analysen är väldigt tydlig och stämmer med den bild som jag själv har. Det jag tänker på är att de olika konklusionerna är nyttiga för oss eftersom de pekar framåt och visar hur arbetet bör utformas, säger hon.

Ett par slutsatser är att:

  • rådets arbete skapar ett mervärde för det nordiska samarbetet, inte minst genom de mötesplatser och arenor som skapas
  • rådets sammansättning av olika experter är av central betydelse och bör vara kvar i sin nuvarande form

Problem som nämns i rapporten är bland annat begränsade resurser till Funktionshinderrådet och att rådets roll är något otydlig.

Under de år som Funktionshindersrådet existerat har mycket gjorts, tycker Åse Kari Haugeto. Hon påpekar att aktiviteterna har varit många och att det nordiska utbytet är värdefullt.
– Jag menar att rådet har haft en positiv utveckling, men arbetet har bitvis stått väldigt stilla. Men ibland måste saker få ta tid, säger hon.

Åse Kari Haugeto anser att de nordiska ländernas likartade samhällssystem är en styrka som innebär att vi i lättare kan lära oss av varandra, men att arbetet också gör nytta utanför Norden.
– Representanterna som sitter i rådet kan använda sina erfarenheter även i andra sammanhang och sprida kunskapen om hur vi jobbar i Norden. Bland annat inom EU, säger hon.

Det slutgiltiga beslutet om Funktionshindersrådets framtid tas den 27 september av Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor.

Seminariet som ska bryta tabut

I samband med rådsmötet hålls också endagsseminariet ”Bryt tabut” om sexualitet och funktionsnedsättning. Seminariet är fullbokat med deltagare från hela Norden.
– Detta med sexualitet är viktigt för alla människor och för vår livskvalitet. När det gäller personer med funktionsnedsättning är sexualiteten ofta stigmatiserad. Därför blir den mer undertryckt vilket leder till mer lidande. Våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning är också ett problem. Jag är därför väldigt glad över att så många har visat intresse för seminariet och dessa viktiga frågor, säger Åse Kari Haugeto.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet