English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic welfare 10/2017 ute nu!

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
dec
2017
19

Ny publikation om hur nyanlända barn och unga kan få ett bättre mottagande i skolan, fortsatt mandat för Rådet for nordiskt samarbete om funktionshinder och nytt projekt om dryckesvanorna i Norden. Bland annat detta i årets sista nummer av nyhetsbrevet Nordic welfare!

Den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga är skolan, visar forskning. Nordens välfärdscenters nya publikation lyfter fram vad som kan göras för att förbättra detta mottagande

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder får fortsatt mandat för ytterligare fem år och målsättningen är att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet.

Dagens tonåringar dricker mindre medan äldre dricker allt mer jämfört med tidigare generationer. I nyhetsbrevet kan du läsa om vårt projekt Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden som granskar alkoholkonsumtionen bland 14-25-åringar och inom äldrevården.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 10/2017

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet