Nyhetsbrevet Nordic welfare 1/2018 ute nu! - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic welfare 1/2018 ute nu!

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
feb
2018
8

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis positivt, men innebär också stora utmaningar. I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare berättar vi bland annat om vår nya publikation vars syfte är att tjäna som inspiration i kommunernas arbete för att bli en bättre plats att åldras på.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 1/2018Livslängden bland nordborna fortsätter alltså att öka men det gör också ojämlikheterna i hälsa och välfärd. Orsakerna till att vi lever allt längre i Norden är bland annat förbättrad vård, högre utbildnings- och inkomstnivåer och färre rökare. Det visar årets upplaga av publikationen State of the Nordic Region.

Mellan 2010–2016 kom 250 000 barn till de nordiska länderna. Forskning visar att tidiga insatser lönar sig och underlättar integrationen. Att tidigt börja i vanlig skola verkar vara en framgångsfaktor. Det var ett av våra teman på en konferens om mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga. Föreläsningarna spelades in och i nyhetsbrevet berättar vi var du kan hitta filmerna.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 1/2018

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet