Nyhetsbrevet Nordic welfare 2/2018 ute nu - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic welfare 2/2018 ute nu

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
mar
2018
19

I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare lyfter vi bland annat fram vår nya rapport om metoder för att få nordborna att sluta röka. Närmare 50 000 nordbor dör varje år på grund av tobaksrökning.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 2/2018Det finns väldigt lite kunskap i de nordiska länderna om personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund. Vi har tagit fram policyrekommendationer som bland annat bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fredagen 23 mars firar vi Nordens dag, dagen då grunden för det officiella nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades. Vi firar både i Stockholm och Helsingfors.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 2/2018

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic welfare

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet