English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic welfare 8/2017 ute nu!

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
sep
2017
22

Unga i utanförskap, psykisk ohälsa bland unga, tillgänglighet inom det nordiska samarbetet och sprututbytesprogram – det är temana som lyfts fram i senaste numret av vårt nyhetsbrev Nordic welfare.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 8/2017En väsentlig andel av ungdomarna i Norden riskerar att stå utan arbete och utbildning. I det nya numret av den vetenskapliga tidskriften Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research är fokus riktad mot unga som riskerar att hamna i ett långvarigt eller permanent utanförskap.

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet. Detta gäller oavsett individernas funktionsförmåga. Vi har publicerat en rapport om funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017.

I höst fortsätter Nordens välfärdscenter sitt arbete kring unga som riskerar att hamna i utsatta situationer på grund av att de inte mår bra. Läs också en artikel om sprututbytesprogrammen som ökar i Sverige tack vare ny lag.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 8/2017 (Öppnas i nytt fönsterI

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet