Onnistunut hankinta edellyttää yhteistyötä ja on asiakaslähtöinen - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Onnistunut hankinta edellyttää yhteistyötä ja on asiakaslähtöinen

  • Folkhälsa
maj
2016
10

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on julkaissut selvityksen päihdepalvelujen hankintojen ohjauksesta, käytännöistä ja kokemuksista. Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa- selvityksessä mukana ovat Islantia lukuun ottamatta kaikki pohjoismaat: Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja.

- Tarkastelun taustalla on halu ymmärtää, miten julkiset hankinnat osana palvelujärjestelmien monimuotoistumista muuttavat perinteiseen pohjoismaiseen hyvinvointimalliin perustunutta Pohjolaa. On tarpeen tarkastella erityisesti sitä, miten hankinnat vaikuttavat kykyymme pitää huolta kaikkein heikoimmista, kertoo projektivastaava Taina Schneider.

Selvityksessä todetaan, että hankinnassa kyse ei ole ainoastaan kilpailuttamisesta. Onnistunut hankinta edellyttää monialaista osaamista, sen hyvää johtamista läpi prosessin sekä toimijoiden halua ja valmiuksia yhteistyöhön. Selvityksessä nostetaan esille useita hyviä käytäntöjä.

- Ensinnäkin hankintojen strategisuus, mikä pitää sisällään myös sen, ettei hankinta aina ole toimiva ratkaisu. Hankinta pitää myös ymmärtää prosessina, missä kilpailuttamisen sijaan tulisi panostaa enemmän hankinnan asiakaslähtöiseen suunnitteluun sekä sopimuksenaikaiseen toimintaan.

Myös laadun integroiminen hankintaprosessiin sekä yhteistoiminta prosessin vaiheiden aikana on tärkeää.

- Esimerkiksi todellisen asiakastarpeen selvittäminen laadun varmistamiseksi ja riskien minimoimiseksi, Schneider sanoo.

Selvityksen mukaan päihdepalvelujen erityispiirteiden vuoksi olisi perusteltua vahvistaa kaikkien hankintaprosessin keskeisten toimijoiden osaamista esimerkiksi laatimalla pohjoismaisena yhteistyönä opas erityisesti päihdepalvelujen hankintoihin. Lisäksi olisi tärkeä eri näkökulmista tutkia, miten päihdepalvelujen hankintoja Pohjolassa käytännössä toteutetaan ja minkälaisia vaikutuksia niillä on ollut.

- Päihdeongelmaiset ovat muita heikommassa asemassa ja erityisen haavoittuvia. Auttamisessa on usein kyse ihmisten perustarpeiden tyydyttämisestä, perusoikeuksista, Schneider toteaa.

Raportti on ladattavissa osoitteessa www.nordicwelfare.org/paihdepalvelujenhankinnat

Lisätietoja:
projektivastaava Taina Schneider, p. 045 3055005, sähköposti:
dosentti, päätoimittaja Kerstin Stenius, Pohjoismainen hyvinvointikeskus, p. 040 060 4320, sähköposti:

 

 

Pärmbild till publikationen Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet