English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic welfare

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nyhetsbrevet Nordic welfare utkommer ungefär 10 gånger per år. Vi informerar brett om välfärdsarbetet i Norden. Nyhetsbrevet innehåller bland annat artiklar om de projekt vi arbetar med och information om nya publikationer och kommande konferenser.

Jessica Gustafsson

Sidansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Senast uppdaterad

2018-03-19

Nyckelord

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet