Om oss - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Om oss

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi
 • Integration

Nordens välfärdscenter är ett kraftfullt redskap i det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn.

Den nordiska välfärdsmodellen

Det finns ett växande intresse, både nationellt och internationellt, för den nordiska välfärdsmodellen. Det är förståeligt. De nordiska länderna rankas högt på de flesta listor där man jämför livsvillkor och social trygghet länderna emellan. Men det betyder inte att modellen inte behöver utvecklas. Den globala finanskrisen och Nordens åldrande befolkning är exempel på utmaningar som de nordiska länderna måste tackla om vi ska behålla välfärden.

Även om de nordiska länderna inte organiserar välfärden på samma sätt, finns det stora likheter länderna emellan. Men det är skillnaderna som gör att vi kan lära av varandras erfarenheter. Och det är här Nordens välfärdscenter kommer in i bilden.

Vårt arbete syftar till att utarbeta strategiska inspel till politiker, att sammanställa forskningsresultat och arrangera nordiska och internationella konferenser, alla med anknytning till aktuella välfärdsfrågor.

Vi arbetar inom följande områden

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi
 • Integration

Vår organisation

Institutionens huvudkontor ligger i Stockholm och en dotterinstitution i Finland. Nordens välfärdscenter leds av en styrelse med representanter från de fem nordiska länderna. Styrelsen utses av Nordiska ministerrådet.

Till vår verksamhet har vi knutit nordiska politiker och experter. Deras uppgift är att förankra vårt arbete i praktiken och att vidareföra resultaten till beslutsfattare och praktiker.

Vi ger ut nyhetsbrev och publikationer där vi sammanställer kunskap och debatt inom det välfärdspolitiska området i Norden.

Judit Hadnagy

Sidansvarig

Judit Hadnagy

Kommunikationschef

Mobil +46 70 605 56 81

Senast uppdaterad

2017-11-17

Nyckelord

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi
 • Integration

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet