English page Verkkosivu suomeksi

Arbetsinkludering

Under temat arbetsinkludering arbetar Nordens välfärdscenter med att belysa situationen för utsatta grupper på och utanför arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar är grupper som är i fokus för vårt arbete.

Nordens välfärdscenter arbetar med att främja kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och att skapa mötesplatser mellan relevanta aktörer i de nordiska länderna. Vi lyfter goda exempel, diskuterar gemensamma utmaningar och tar fram rekommendationer.

Utbildning är ett av de områden som belyses under temat arbetsinkludering, främst gäller det för den yngre målgruppen. Ett projekt på detta tema är:
Funktionshinder är en annan viktig aspekt som återkommer
i vårt arbete, bland annat med koppling till förtidspension.
I många länder ökar andelen personer som mottar förtidspension. I en nordisk/västlig kontext framhålls unga med psykisk ohälsa som en särskilt utsatt grupp. Ett projekt på detta tema är:
Diskrimineringen av äldre arbetstagare är alltför vanligt förekommande och försvårar för den enskilde att hitta och behålla ett arbete, men innebär också att samhället går miste om skatteintäkter. Ett projekt på detta tema är:


Samarbeten och nätverk

Vi arrangerar konferenser, håller presentationer och stödjer nätverk. Under temat arbetsinkludering deltar och samverkar vi med det nordiska forskningsnätverket Unge i risiko.
Nordens välfärdscenter deltar också som medlem i styrgruppen för Temagruppen Unga i arbetslivet.

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • mar
  2018
  19

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 2/2018 ute nu

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare lyfter vi bland annat fram vår nya rapport om metoder fö [...]

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • feb
  2018
  8

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 1/2018 ute nu!

  Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre [...]

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • dec
  2017
  19

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 10/2017 ute nu!

  Ny publikation om hur nyanlända barn och unga kan få ett bättre mottagande i skolan, fortsatt mandat för [...]

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • From Equal Rights to Equal Possibilities

  2017-09-06

  This report has been prepared by the Nordic Welfare Centre (NVC), based on the Second Nordic Expert Semin[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Fra like rettigheter til like muligheter

  2017-07-06

  Denne rapporten er utarbeidet av Nordens velferdssenter (NVC) på grunnlag av Det andre nordiske[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Ung man som sitter vid havet och ler

  Magasin 2017

  2017-05-03

  Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet