Folkhälsa - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Folkhälsa

Inom folkhälsoområdet arbetar Nordens välfärdscenter just nu med följande ämnen - alkohol, narkotika, tobak och spelmissbruk, psykisk ohälsa och ojämlik hälsa. Detta sker genom flera olika projekt och gränsöverskridande samarbeten i Norden.

Alkohol, droger och tobak

Nordens välfärdscenters kontor i Helsingfors, Finland, arbetar med en rad projekt, nätverk och nordiska samarbeten inom alkohol-, drog- och tobaksområdet. Om nätverk

Vi arrangerar forskar- och projektmöten, seminarier och konferenser. Dessutom publicerar vi den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) och driver den populärvetenskapliga webbplatsen popNAD som lyfter fram nordisk samhällsvetenskaplig beroendeforskning.

Här kan du läsa mer om
alkohol-, drog- och tobaksområdet


Nordisk folkhälsoarena

Nordens välfärdscenter fungerar som sekretariat för den Nordiska folkhälsoarenan (2016-2018) som har i uppgift att stärka det nordiska folkhälsosamarbetet och arbeta för att minska hälsoskillnaderna mellan nordborna. 
Om Nordiska folkhälsoarenan


Psykisk hälsa

Just nu arbetar Nordens välfärdscenter aktivt med två projekt kopplat till psykisk hälsa bland barn och unga. Klicka på länkarna för att komma till projekten.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet