Nordisk folkhälsoarena - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk folkhälsoarena

  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter fungerar som sekretariat för Nordisk folkhälsoarena (2016-2018) som har i uppgift att stärka det nordiska folkhälsosamarbetet och arbeta för att minska hälsoskillnaderna mellan nordborna.

Tvärsektoriellt för förbättrad folkhälsa

Arenan består av folkhälsoexperter från ministerierna i de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland. Arenan arbetar särskilt kring teman om ojämlikhet i hälsa, psykisk hälsa, alkohol, narkotika och tobak och har som målsättning att bland annat:

  • Byta erfarenheter och bidra till att stärka policyutveckling och implementering av åtgärder för en god och jämlik hälsa
  • Främja tvärsektoriellt samarbete inom folkhälsa i synnerhet inom social- och hälsovård, jämställdhet, kultur, undervisning och forskning, arbetsliv och arbetsmiljö och närings- och innovationspolitik
  • Förbereda, ta ställning till och facilitera konkreta projektförslag om folkhälsa

Projekt

Följande projekt utförs inom ramen för folkhälsoarenan:

Helena Lohmann

Sidansvarig

Helena Lohmann

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil: +358 40-6722057

Senast uppdaterad

2017-12-20

Nyckelord

  • Folkhälsa
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet