Funktionshinder - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshinder

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur. Vi arbetar för att bidra till implementeringen i Norden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till ett mer universellt utformat samhälle.

 • Vi arbetar för att underlätta kunskapsutväxling mellan olika nordiska miljöer och initiera gränsöverskridande samarbete. Det sker exempelvis genom projekt, nätverk, arbetsgrupper och seminarier. Om nätverk
 • Vi erbjuder utbildningar och service till personal och organisationer som arbetar för och med personer med dövblindhet. Om dövblindområdet
 • Nordens välfärdscenter är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och det arbetet är nära länkat till övrigt arbete inom området.
  Om rådet för nordiskt samarbete
 • Vi delar också ut bidrag för att stimulera samarbete mellan funktionshindersorganisationer i Norden och närområdet. Om stödordningens bidrag

Alla de nordiska länderna och självstyrande områdena i Norden har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuella projekt

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Projekt

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur.

Ländernas nationella strategier

  DANMARK Danmarks nationella handlingsplan beslutades av regeringen 2016 och arbetet kommer att pågå mellan 2016-2018. Social- og[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund - policyrekommendationer

  2018-02-20

  I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillk[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Omslag

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2017

  2018-01-19

  Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  2017-11-24

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktivteter och resultat 2013-17

  • Funktionshinder
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet