English page Verkkosivu suomeksi

Ansök om bidrag - stödordningen

Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinders-organisationerna.

Sista ansökningsdag är 10:e november 2017

Medlen ska bidra till att funktionshindersorganisationerna
i Norden har möjlighet att samarbeta, utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer
i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland. Aktiviteten ska på något sätt främja de intressen som personer med funktionshinder har.

Därför är det möjligt att få stöd för:

  • Projekt som är ett samarbete mellan organisationer från minst tre nordiska länder eller självstyrande områden, och som genomförs i Norden, Estland, Lettland, Litauen eller nordvästryssland.
  • Nordiska seminarier och konferenser med deltagare från minst tre nordiska länder eller självstyrda områden som genomförs i Norden, Estland, Lettland Litauen eller nordvästryssland.
  • Ordinarie styrelsemöten eller årsmöten i samnordiska organisationer eller samarbetsforum kan stödjas med upp till 5000 sek per nordiskt land och upp till 10 000 sek per självstyrande område, baltiskt land eller nordvästrysk region. I tillägg kommer eventuella merkostnader, se mer information.

ANSÖK HÄR

Har din organisation eller samarbetspartner mottagit stöd år 2017, så behöver rapporten och redovisningen vara godkänd innan beslut om medel för år 2018 kan fattas.

Innan organisationen ansöker om stöd, är det viktigt att läsa igenom dokumentet "Stödordningen – frågor och svar". Observera att projektet eller arrangemanget bör avslutas senast den 30 november 2018.

Lars Rottem Krangnes

Sidansvarig

Lars Rottem Krangnes

Projektledare

+46 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2017-10-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet