Døvblindepersonale Dövblindpersonal Dövblind - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Dövblindverksamhet

Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet ska främja lika möjligheter och deltagande i samhället för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet.

 • Uppdraget omfattar utbildning, utvecklingsarbete, initiering och koordinering av gränsöverskridande arbete mellan nordiska dövblindverksamheter och organisationer. Vi vill också stärka europeiskt och internationellt samarbete.

 • De nordiska utbildningarna och evenemangen ska komplettera nationella utbildningar inom dövblindområdet.

 • En viktig uppgift är att samordna utveckling och förmedling av kunskap i Norden genom projekt, arbetsgrupper, seminarier och nätverk. Nätverken har som uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskap.
  Här är våra nuvarande nätverk:
  Kognitionsnetværket

  Nordisk CHARGE netværk
   
  Nätverket Taktil språklighet 
  Kommunikativa relationer

Moa Wahlqvist, Medicine Doktor i Handikappvetenskap, beskriver hälsa hos personer med Usher syndrom.

Hon adresserar vikten av att förstå Usher syndrom från ett biologiskt, psykologiskt och socialt förhållande-perspektiv.

Se hela klippet i spelaren ovan.

Dela med dig av din kunskap!

 Organisationen Able Australia arrangerar konferensen "Worldwide Deafblind International Conference" hålls i Australien den 12-16 augusti 2019. Fokus ligger på tillgänglighet, kommunikation och teknik. Nu har du möjlighet att anmäla intresse för att hålla en presentation och dela med dig av din kunskap. 

Läs mer.

Maria Creutz

Sidansvarig

Maria Creutz

Projektledare/seniorrådgivare

+46-73 517 20 31

Senast uppdaterad

2018-03-13

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet