FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Alla de nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att konventionen är en självklar utgångspunkt för det nordiska samarbetet som relaterar till funktionshinder.

Implementering av mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets fokusområden i Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015–2017.

Nordens välfärdscenter ska stötta och stärka arbetet med ett nationellt genomförande och övervakning av FN-konventionen. För att genomförandet ska bli effektivt behöver många aktörer utöver staterna, som kommuner och funktionshindersorganisationer bidra.

I tabellen nedan ser du statusen för hur hur arbetet med att genomföra FN-konventionen ser ut i de nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna.

Alla länder har inte ratificerat det faktultativa protokollet, vilket innebär att enskilda personer har rätt att överklaga ärenden till FN. Det kan göras när ärendet är prövat i det egna landets juridiska instanser.

Om du behöver mer information kan du kontakta , chef för funktionshindersgruppen.

Alla länder har ratificerat konventionen. Danmark har ratificerat protokollet och inledde sin rapportcykel 2013, den avslutades 2014. Finland har ratificerat protokollet men inte inlett sin rapportcykel. Färöarna har ratificerat protokollet och rapportcykeln inleddes 2013 och avslutades 2014. Grönland har inte ratificerat protokollet. De inledde rapportcykeln 2013 och avslutade denna 2014. Island har inte ratificerat protokollet och rapportcykeln har inte inletts. Norge har inte ratificerat protokollet. Rapportcykeln inleddes 2015 och avslutades 2016. Sverige har ratificerat protokollet och rapportcykeln inleddes 2012 och avslutades 2014. Åland har ratificerat protokollet. Rapportcykeln har inte inletts.

När ett land har ratificerat, juridiskt ställt sig bakom, konventionen påbörjas processen för rapportering om hur landet lever upp till vad som står i konventionen.

Länderna blir sedan granskade av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utbildning och arbete på lika villkor

Eftersom konventionen är omfattande har Nordens välfärdscenters arbete fokuserat på några områden, eller artiklar som de benämns i konventionen. Två av dessa områden, under 2017, är utbildning och arbete.

19 oktober hålls en konferens om utbildning och arbete på lika villkor. På konferensen lyfts aktuell forskning och lyckade exempel från arbetsmarknads- och utbildningssektorn i de nordiska länderna.


Publikationer om utbildning och arbete

Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Mammaledig (chef för funktionshindersgruppen)

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2017-04-19

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet