English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Inkludering av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, funktionshindersrådet, är Nordiska ministerrådets rådgivande organ för området och ska stödja de olika politikområdena och hela det nordiska samarbetet att bidra till denna inkludering.

 • Funktionshindersrådet finns sedan 2013 och nuvarande mandat gäller till och med 2022.
 • Nordens välfärdscenter koordinerar rådets aktiviteter och processer.   

 • Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet.

 • Rådet består av 16 experter som till hälften är experter som utsetts av de nordiska ländernas regeringar och till häften av ländernas funktionshindersorganisationer.

 • Utöver att funktionshindersrådet konsulteras vid behov, kan det på eget initiativ lyfta frågor och uppgifter som man finner viktiga i det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.

 • Funktionshindersrådet har bland annat i uppgift att följa upp Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet. Årsplanen koordineras också i dialog med det land som har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. 2017 är det Norge som är ordförandeland.

Flag of Great BritainAbout the Council

 


Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer medfunktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet mellan könen. Det menar Maria Montefusco som leder arbetet med Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Ett råd som ska stärka de nordiska ländernas samarbete om funktionshinder. Läs hela artikeln här. Maria Montefusco

 Äldre kvinna tittar ut genom fönstret

Årsrapport för 2017

Under 2017 beslutades att rådet får förnyat mandat i fem år till. Den nya perioden som gäller är 2018-2022. Något som satte igång arbetet med att ta fram en ny handlingsplan. 

Flera välbesökta och uppmärksammade seminarier genomfördes också. Bland annat Bryt tabut på Färöarna som handlade om sexualitet och funktionsnedsättning. Fokus under året har också varit universll utforming och ny teknologi. 

Läs hela rapporten här


Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i december 2015 och nu arbetar Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling på ett eventuellt nytt nordiskt program som kan stödja implementeringen av de globala målen. 

Svensk flagga Läs mer på svenska


Kontakt


Bild på Maria MontefuscoMaria 
Montefusco
Projektledare
+46 76 1992807
Epost: 

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Senaste NADPublikationer

 • State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

  2018-03-23

  State of the Nordic Region 2018 Migration and Integration presents a series of facts and figures showing [...]

  • Integration
  Läs mer
 • A better environment to age in

  2018-03-15

  In the Nordic region, life expectancy is increasing, and the elderly population is growing. It is of cour[...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Man watching the sunset

  Smoking Cessation in the Nordic Region

  2018-03-13

  Every year around 50,000 people die from tobacco-related illnesses in the Nordic region. Measured in term[...]

  • Folkhälsa
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet