Om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Om Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  • Funktionshinder

Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder är ett rådgivande organ för Nordiska ministerrådet.

Inkludering av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt område inom det nordiska samarbetet. Funktionshinderpolitiken i Norden präglas alltmer av rättighetsperspektivet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (UNCRPD). Konventionen har ratificerats av Danmark, Sverige, Norge, Färöarna och Grönland. Island, Finland och Åland planerar att göra detta inom snar framtid.

De nordiska länderna har både nationella, lokala och ad hoc-baserade samråd och expertgrupper för funktionshinderområdet. Sedan 1990-talet har länderna haft gemensamma satsningar, däribland genom ett gemensamt råd. Nordiska Handikappolitiska Rådet var namnet för detta råd mellan 1997-2012. Den 10 september 2012 bestämde Nordiska Ministerrådet att tillsätta ett nytt Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Den 16 juni 2013 fick det nya Rådet sitt mandat som gäller fram till 2017.

Rådets uppdrag är att ha en rådgivande funktion, finnas tillgängligt för konsultationer från länderna och verksamheter inom det nordiska samarbetet. Rådet ska även medverka i utformningen av en handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder som tas fram av Nordens Välfärdscenter där Rådets sekretariat finns. Handlingsplanen ska godkännas av NMR-S.

Rådet består av åtta experter på funktionshindersfrågor och åtta representanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna nomineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. Representanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av organisationerna (paraplyorganisationer eller liknande) i respektive nordiskt land och självstyrande område i en nationell konsultativ process som dokumenteras och presenteras för ÄK-S i samband med nomineringen.

Rådet ska ha minst två möten om året. Arbetet mellan Rådets möten sköts av sekretariatet på Nordens Välfärdscenter och arbetsutskottet som består av ordförande, vice ordförande och en representant från funktionshinderorganisationerna. Ordförande är från det land som har ordförandeskapet för arbetet i Nordiska ministerrådet, vice ordförande från nästkommande ordförandeland och representanten från funktionshinderrörelsen från föregående ordförandeland.

Film om visioner och mål med funktionshindersarbetet öppnas i nytt fönster

Film från 2013
fångar visioner och mål

Filmen, som är ungefär fem minuter lång, beskriver Nordens Välfärdscenters uppdrag inom funktionshindersområdet. Här kan du höra olika röster tala om det nordiska samarbetet på området.

Filmen "Funktionshinderspolitik - Hur gör grannarna?" (nytt fönster)

Senast uppdaterad

2017-03-17

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet