Rådets medlemmar - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Rådets medlemmar

Dansk flagga

Inge Storgaard Bonfils
Forsknings- og udviklingskonsulent
Professionshøjskolen Metropol
Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet
+45 7248 7611

Suppleant:
Anne-Merete Kissow
Handicapidrættens Videnscenter
+45 2029 5588

Janus Tarp
Jurist
Sorø commune
Medlem i Dansk Handicapforbund

.dk

Suppleant
Sif Holst
Næstformand
Dansk Fibromyalgiforening,
+45 20935087 eller

Finsk flagga

Stina Sjöblom
Sakkunnig
Institut för hälsa och välfärd
+358-(0)-295247187


Suppleant:
Päivi Nurmi-Koikkalainen
Utvecklingschef
Institut för hälsa och välfärd
+358-(0)-295247454

Ulrika Krook
Juridiskt ombud
SAMS–Samarbetsförbundet kring funktionshinder
+358-(0)-504430576

Suppleant:
Pirkko Mahlamäki
Generalsekreterare
Vammaisfoorumi

Färöisk flagga 

Doris Bjarkhamar
Fuldmægtig fra socialministeriet
+298 734036

Suppleant:
Heini Petersen
Fuldmægtig
Social- og sundhedsministeriet
+298 734057

Tóra við Keldu
Forkvinde MBF
+298 517373

Suppleant:
Ása Olsen
Daglig leder af sekretariatet i Meginfelag teirra brekaðu (MBF)

 Grönländsk flagga

Mette Mee Storm Sonn
Projektmedarbejder
IPIS

Suppleant:
Karen Joelsen Kristensen
Leder
IPIS

 

 Isländsk flagga

Rún Knútsdóttir
Advokat
Välfärdsministeriet
+ 354 545 8100

Suppleant:
Ingibjörg Broddadóttir
Senior rådgiver
Välfärdsministeriet
+ 354 545 8100

Ellen Calmon
Ordförande
Islands handikappförbund (ÖBÍ)
Hátúni 10
105 Reykjavík

Suppleant:
Bryndís Snæbjörnsdóttir
Ordförande, Landsforeningen Throskahjalp
+354 690 3249

 Norsk flagga

Åse Kari Haugeto
Leder
Deltasenteret i Barne-ungdoms-
og familiedirektoratet
+47-46615071

Suppleant:
Inger Huseby
Helsedirektoratet
Universitetsgata 2,
0164 Oslo
+47 24163573
+ 47 92619778

John Berg-Jensen
Leder
Funktionshemmedes fellesorganisasjon, FFO
Mariboes gt. 13
0183 Oslo

Suppleant:
Arne Lein
Leder
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO
Pb. 8953 Youngstorget
0028 Oslo
 

 Svensk flagga

Ola Balke
Myndigheten för delaktighet

Suppleant:
Karin Flyckt
Socialstyrelsen
styrelsen.se

Maria Johansson
Lika Unika

 

Suppleant:
Stig Nyman
Handikappförbunden

Åländsk flagga

Gunilla Lindqvist
Socialinspektör
Ålands landkapsregering
+358 (0)18 25266

Alexandra Favorin
Verksamhetsledare för Ålands handikappförbund r.f.

Suppleant
Krister Sund
Ordförande för Ålands handikappförbund r.f.Senast uppdaterad

2016-11-07

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet