Integration - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Integration

Nordens välfärdscenter arbetar med att stödja de nordiska ländernas arbete med integration av nyanlända genom flera olika insatser.

Nordiskt integrationssamarbete  

I projektet Nordiskt integrationssamarbete arbetar man bland annat med att upprätta en idébank som ska underlätta koordinationen mellan statliga myndigheter, kommuner, idéburna organisationer och ministerier när det gäller integration och invandring. Nordens välfärdscenter leder projektet, i tätt samarbete med Nordregio.

 

Nyanlända barn och unga i Norden

2016 inledde Nordens välfärdscenter ett projekt om ensamkommande barn och ungdomar. Från och med 2017 innefattar även projektet nyanlända barn och unga. Projektet ska identifiera goda exempel på kommuners och andra samhällsaktörers arbete med mottagande och integration av nyanlända barn, unga och familjer i de nordiska länderna.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet