Logotyp - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Logotyp

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Här hittar du Nordens välfärdscenters logotype. Den får aldrig ritas om eller förändras.

Senast uppdaterad

2017-04-05

Nyckelord

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet