English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdspolitik

Den nordiska välfärdsmodellen, dess utmaningar och utveckling är centralt i Nordens välfärdscenters arbete. Vi arbetar bland annat med barn- och äldrefrågor.

Många faktorer påverkar utvecklingen av den nordiska välfärden. En större internationell konkurrens och globalisering samt de demografiska förändringarna hör till de viktigaste bakgrundsfaktorerna. Synen på vad som är statens eller det allmännas ansvar och vad som är brukarorganisationers, föreningars och individers ansvar har under åren förändrats och tar sig också olika uttryck i de olika nordiska länderna.

Den nordiska välfärdsmodellen står därmed inför många utmaningar med tanke på framtiden. Nordens välfärdscenter skall bidra till denna utveckling bland annat genom att peka på centrala frågeställningar och göra dem till föremål för diskussioner, genomföra mindre forsknings- och utvecklingsprojekt och arbeta med information.

Nordens välfärdscenter arbetar just nu med ett projekt om äldres livskvalitet. Projektet fokuserar på möjlighet till fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och att vara behövd. Här hittar du mer information:

Vi koordinerar även ett nordiskt nätverk om demens. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och experter på området.

Vi publicerar en tidskrift med olika välfärdspolitiska teman som kommer ut två gånger om året. Tidskriften ges ut av University Press AS (Scandinavian University Press) på uppdrag av Nordens välfärdscenter.


Tidigare resultat

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordens barn - fokus på barn i fosterhem

Turné i de nordiska länderna Under 2015 genomfördes en seminarieturné i de nordiska länderna med fokus på barn i fosterhem. Ungdomarnas[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • A better environment to age in

  2018-03-15

  In the Nordic region, life expectancy is increasing, and the elderly population is growing. It is of cour[...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • En bättre plats att åldras på

  2018-01-23

  Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre [...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • "Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor" – tekniksprång i nordisk demensvård

  2017-06-21

  I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska[...]

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet