Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

  • Välfärdspolitik

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research ble etablert i 2016, og publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunnene, slik som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming, og alkohol- og narkotikapolitikk.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS (Scandinavian University Press) på vegne av Nordens välfärdscenter. 

Tidsskriftet publiserer to temanumre per år. Manus må kunne defineres innunder et kommende tema for å komme i betraktning for utgivelse. Tema for 2017 og 2018 vil annonseres på denne nettsiden i løpet av kort tid. 

Tidsskriftet utgir fagfellevurderte artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. Språkene er likestilt.

Tidsskriftet har som mål å være et flerfaglig, vitenskapelig tidsskrift. Det publiserer forskningsbaserte artikler som bygger på empirisk og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Tidsskriftets målgrupper er forskere og akademikere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, profesjonsutøvere, interesseorganisasjoner, media og en bred allmenhet.

Redaksjonsråd

Sven Bremberg, Karolinska Institutet, Sverige
Kerstin Stenius, Institutet för hälsa och välfärd / THL, Finland
Trine Wulf-Andersen, Roskilde Universitet, Danmark
Snæfríður Þóra Egilson, Universitetet i Island
Tom Kettunen, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Finland
John Eriksen, Nordlandsforskning, Norge

Senast uppdaterad

2017-03-13

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet