English page Verkkosivu suomeksi

Arbetsinkludering

  • Arbetsinkludering

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper är en av Nordens välfärdscenters satsningsområden. Här hittar du våra aktuella projekt.


  • Sjukfrånvaro och gender
    Kartläggning av samband mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro i Norden kopplat till genus.

Senast uppdaterad

2017-09-25

Nyckelord

  • Arbetsinkludering

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet