Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper

  • Arbetsinkludering

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velfærdscenters satsningsområder. Inkludering på arbejdsmarkedet af vanskeligt stillede grupper er et vigtigt tema i alle de nordiske lande og et tema, der har stor politisk bevågenhed. Gennem de senere år er der i de nordiske lande gennemført mange initiativer med det formål at inkludere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet.

Cyklist pratar i telefon

Det har været oplagt at etablere nordisk samarbejde om dette emne. Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden? Og hvad kan andre lande lære af Norden? Denne problemstilling rækker jo langt ud over de nordiske landes grænser.
 
Problemstillinger såsom overgangen fra skole til arbejde, unge ”dropouts” og risikoen for at miste en hel generation på arbejdsmarkedet, vil have stærkt fokus i Nordens velfærdscenters arbejde. Personer, der står uden for arbejdsmarkedet, risikerer i den globale finanskrise at få det endnu vanskeligere. Det kan være personer, der har særlige problemer med at komme tilbage i arbejde efter lang tids arbejdsløshed, sygdom eller af andre årsager, og som følgelig er særligt udsatte for uønsket tidlig afgang fra arbejdslivet.

Mange individer i disse grupper ender let som modtagere af førtidspension. En langvarig eller permanent udelukkelse fra arbejdsmarkedet har store personlige, samfundsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser og forskning med henblik på metodeudvikling og andre tiltag til støtte for udvikling af praksisfeltet er afgørende. Her har Nordens velfærdscenter en vigtig rolle at spille på den nordiske arena.

Senast uppdaterad

2017-04-26

Nyckelord

  • Arbetsinkludering

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet