Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? Projektet Unga in i Norden har tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra och presenterar verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga i Norden som vi har i dag. Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa, samt unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. 

Projektet Unga in i Norden fokuserar på ungdomar som lider av eller riskerar psykisk ohälsa, samt deras situation i skolan och senare övergång till arbete och egen försörjning. Ytterligare ett viktigt tema i projektet har varit förtidspensionering och sjukpension på grund av psykisk ohälsa bland unga vuxna.  

I alla nordiska länder behövs det generella ungdomspolitiska investeringar i kultur-, fritid-, utbildning- och hälsosektorn. Det behövs även särskilda satsningar för individer och grupper som riskerar utanförskap eller psykisk ohälsa.

Rekommendationer till politiker

Projektet har resulterat 
i fyra konkreta rekommendationer
till de nordiska politikerna. Rekommendationerna finns sammanställda på följande
språk som går att beställa
eller ladda ner:

finska, svenskanorska
danskaisländska


 

Rapporter från projektet

Projektet har gett ut ett antal intressanta rapporter om unga och psykisk hälsa.

Goda exempel på bra verksamheter som ger unga stöd  

Så arbetar de nordiska länderna med ungas ohälsa

 • En snabbguide för de Nordiska länderna samt samt Åland, Grönland och Färöarna om ungas ohälsa. Hur ser situationen ut för unga som riskerar psykisk ohälsa och utanförskap, vilka nationella satsningar har genomförts och vilka de viktigaste aktörerna är i arbetet med barn och unga beskrivs i häftena. 
  Denmark, Faroe Islands, Finland , Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Åland 

Så beskriver unga och tjänstemän situationen

 • Rapporten beskriver och analyserar situationen för unga människor som de själva beskriver den, samt hur tjänstemän, praktiker inom olika välfärdssektorer i de tre länderna beskriver utmaningar, insatser och initiativ som syftar till denna grupp. Rapporten finns även i en kortare engelsk version.
  Når noen må ta regien
  When someone has to take charge

Relationen mellan unga och välfärdssektorn

 • Vi vet att den grupp av ungdomar som kallas Neets är mycket heterogen, och att de behöver olika typer av stöd. Det unika med denna rapport är att författarna har identifierat tre huvudkategorier inom Neets-gruppen, och kopplat dessa kategorier till välfärdssektorn. 
  Relationship between young people and welfare services

Delaktighet för unga med psykiska problem

Skolelevers psykiska hälsa

 • En beskrivning av skolelevers psykiska ohälsa i Sverige med utblickar mot andra nordiska länder. Rapporten lyfter det starka sambandet mellan psykisk ohälsa och prestationer i skolan. 
  Skolelevers psykiska hälsa

Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga

Vi arbetar med unga i Norden

 • En kartläggning av  institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbetet och studier.
  Vi arbetar med unga i Norden
Lidija Kolouh-Söderlund

Sidansvarig

Lidija Kolouh-Söderlund

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-76 000 2542

Senast uppdaterad

2017-11-07

Nyckelord

 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet