dropout
English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp

  • Arbetsinkludering

Webbportalen Kunskapsbanken.org samlade goda metoder och exempel för att förebygga skolavhopp och öka andelen unga i studier.

Projektartiklar på engelska

Här finns ett 30-tal av projektartiklarna från Kunskapsbanken samlade. En del av insatserna är avslutade medan andra lever vidare i någon form. Vissa aktiviteter har blivit implementerade som en del av ordinarie verksamhet.

Scandinavian Program Yields International Results Against Bullying

Preventing Dropout Across Nordic Borders

Getting Youths Outside Society Back In

Japanese Phenomenon Hits Sweden

Stay-at-Home Kids on the Rise in Sweden

Everybody Deserves a Second Chance

A Different Take on the High School

An Effort To Help Children In Foster Care Homes

Assisting with Assistive Technology

Innovation Plugs In

Icelandic Youth Effort Post-2008

In Finland Social Skills Prevent Marginalization

A Guarantee In A World That Normally Has None 

Finnish Workshops Boost the Confidence of Marginalized Groups

Battling Dropout Rates Means Battling Poverty

Raising the Bar in Northern Norway

Facilitating the Transition to High School

The Follow-Up Project Helps Youths Who Neither Work Nor Study

A Contract Pushes Apprenticeships in Norway

National Program in Norway

Norway Needs Apprenticeships

Appreciating Everybody

New Nordic Is More Than Cuisine

Geographical Challenges in Greenland

Classroom culture

Mer om projektet

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp i de nordiska länderna var ett projekt på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och drevs av Nordens välfärdscenter 2012-2015. Uppgiften var att samla goda exempel på projekt och insatser som arbetar för att hjälpa unga att klara sina studier. Syftet med projektet var att sprida kunskap mellan länder och aktörer och att inspirera till förbättrade insatser.

På Kunskapsbankens webbportal beskrevs ett mycket stort antal framgångsrika projekt och initiativ från de nordiska länderna. Insatserna var externt utvärderade och uppvisade goda resultat. En del aktiviteter lyftes på grund av deras innovativa karaktär eller inspirationsvärde. 

Jenny Tägtström

Sidansvarig

Jenny Tägtström

Projektledare/seniorrådgivare

Mobil +46-760 32 17 11

Senast uppdaterad

2017-03-17

Nyckelord

  • Arbetsinkludering

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet