Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

  • Folkhälsa

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkoholkonsumtionsvanorna under de senaste åren. Dagens tonåringar dricker mindre medan nya äldre generationer dricker allt mer. Projektet ”Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden” ska undersöka dryckesvanor bland 14-25-åringar och alkoholkonsumtion inom äldrevården.

Syftet med projektet, som utförs inom ramen för den Nordiska folkhälsoarenan, är att presentera framtidsutsikter och utmaningar gällande ändrade dryckesvanor och deras konsekvenser på olika plan i samhället. Projektet ska också ta reda på var stärkta insatser och förebyggning behövs i framtiden. En väsentlig aspekt är att belysa eventuella likheter och olikheter i de nordiska länderna och orsakerna till dessa.

Ett annat viktigt mål är att hitta kunskapsluckor och viktiga teman som framtida forskning borde ta upp i en nordisk kontext när det gäller dryckesvanor bland unga och äldre.

Nyckelfrågor gällande ungas drickande är bland annat om trenden är likadan i alla nordiska länder, vilka faktorer som inverkar på den minskade konsumtionen och huruvida alla unga dricker mindre eller om några är mer utsatta än andra.

När det gäller äldre och alkohol kommer forskarna särskilt att studera alkohol inom ramen för äldrevården både i hem och i äldreboenden. Nordens välfärdscenter koordinerar också ett annat forskarsamarbete där målet är att kartlägga äldres dryckesvanor i Norden:

Nordisk expertgrupp

Projektet genomförs i samarbete med en expertgrupp bestående av nordiska forskare. Forskarna kartlägger existerande forskning och statistik om konsumtionsmängder, berusningskonsumtion, vilka drycker som konsumeras och om konsumtionen sker privat eller på till exempel restaurang. Forskarna tar också reda på hur förändringarna i olika gruppers konsumtionsvanor kan tolkas mot förändringar i bland annat livsstil, förebyggning och alkoholpolitik.

Tidtabell

Projektresultaten sammanställs i två publikationer och presenteras vid Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (NADRA) i Oslo, hösten 2018.

Yaira Obstbaum-Federley

Sidansvarig

Yaira Obstbaum-Federley

Projektledare/seniorrådgivare

.

+358 400 604 320

Senast uppdaterad

2018-02-28

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet