Fri rörlighet och funktionshinder - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Fri rörlighet och funktionshinder

  • Funktionshinder

I hjärtat av det Nordiska samarbetet finns medborgarnas rätt till rörlighet över landsgränserna. Regionen införde passfrihet redan på 1950-talet. Men en rättighet på pappret betyder inte att den är möjlig att utföra i praktiken. På grund av hinder så som bristande tillgänglighet, skillnader i socialförsäkringssystem och tillgång till hjälpmedel, begränsas den fria rörligheten för personer som har en funktionsnedsättning.

I nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet är Fri rörlighet ett av tre fokusområden.

  • En målsättning för aktiviteter inom detta fokusområde är att förstärka kompetensen om funktionshindersperspektiv hos de aktörer som utreder och föreslår lösningar för gränshindersfrågor. Detta ska ske genom två årliga möten med representanter från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
  • En annan målsättning är att förstärka kompetensen kring gränshinderssamarbetet hos medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
  • Ytterst är målsättningen att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning vid mobilitet över landsgränser.

Inom detta fokusområde arrangeras möten för att medvetandegöra och uppmärksamma funktionshindersperspektivet inom gränshinderssamarbetet.


Viktiga insikter efter seminarium om fri rörlighet


Det behövs bättre information, harmoniserande regler och en sammanställning av goda exempel. Det framkom under seminariet om fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer här

Se seminariet på Nordens välfärdscenters Youtube-kanal

Maria Montefusco

Sidansvarig

Maria Montefusco

Projektledare/seniorrådgivare, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Mobil +46-76 199 2807

Senast uppdaterad

2018-01-23

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet