Nordisk handlingsplan om funktionshinder - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk handlingsplan om funktionshinder

 • Funktionshinder

Inkludering i samhället av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Samarbetet baseras på de nordiska ländernas samt Färöarnas, Grönlands och Ålands gemensamma värderingar om demokrati, rättsstat och jämlikhet.

Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik, MR-S, antog en handlingsplan för nordiskt funktionshinderssamarbete i december 2014.

Handlingsplanen utvecklades under det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet utifrån ett förslag från Nordens välfärdscenter och med inspel från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grundläggande för denna handlingsplan.

Handlingsplanen har tre fokusområden och tre aktiviteter under varje. Aktiviteterna är av olika karaktär.

 

Mänskliga rättigheter


 • Expertnätverk
  Nordens välfärdscenter koordinerar nätverket vars medlemmar utsetts av de nordiska regeringarna. Nätverket verkar för implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Expertgruppens medlemmar
 • Konferens
  Nordens välfärdscenter ansvarar för genomförandet av en årlig konferens om implementeringen av FN:s konventionen.
 • Utbildning om rättigheter och funktionshinder
  Utbildnings- och forskningssektorn ansvarar för aktiviteten som utvecklas i samarbete med Nordens välfärdscenter.

  2016 genomfördes Forum för högre utbildning, funktionshinder och mänskliga rättigheter. Myndigheten för delaktighet (Sverige) och Nordens välfärdscenter kommer att genomföra en liknande aktivitet 16-18 oktober 2017.

  Rapport: Nordic cooperation on higher education and research on disabilities and human rights


  Mer information om forumet 2017 kommer inom kort.

 

Mångfald


 • Nordiska ministerrådets arbete med tillgänglighet
  Sekretariatet för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder koordinerar projektet där ett system för inventering och uppföljning av tillgänglighet vid Nordiska ministerrådets sekretariat ska utformas.

  Funktionshindersperspektivet ska stärkas i relevanta delar av nordisk politik och verksamhet.
  Läs mer
 • Könsrelaterat våld och funktionsnedsättning
  Nordens välfärdscenter koordinerar en expertgrupp samt producerade en rapporten om ämnet 2016.
  Läs mer
 • Universell utformning och tillgänglighet
  Nordens välfärdscenter koordinerar en expertgrupp, samt producerade en rapport om ämnet.
  Läs merFri rörlighet


 • Fri rörlighet och funktionshinder
  Målsättningen är att stärka funktionshindersperspektiv hos de aktörer och de strukturer som har ansvar för nordiskt gränshinderarbetet.

  Sekretariatet för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder ansvarar för att arrangera årliga möten med relevanta aktörer för temat.
  Läs mer
 • Studie om personer med funktionsnedsättning och rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden
  Ämbetsmannakommittén för arbetsliv har finansierat två expertseminarium om arbetsliv och funktionshinder inom ramen av handlingsplanen. Ett som genomfördes 2016 och ett som genomfördes den 19 april i Oslo i år.

  Rapport från seminariet 2016 på norska

  Rapport från seminariet 2016 på engelska


  Rapport från seminariet 2017 kommer inom kort.

   
Maria Montefusco

Sidansvarig

Maria Montefusco

Projektledare/seniorrådgivare, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Mobil +46-76 199 2807

Senast uppdaterad

2017-11-07

Nyckelord

 • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet