Nordiska ministerrådets arbete med tillgänglighet - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Nordiska ministerrådets arbete med tillgänglighet

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordiska ministerrådets sekretariat ska förhålla sig till jämförbar standard för tillgänglighet som länder och självstyrande områden har ambitionen att hålla. Att som medborgare, oavsett funktionsförmåga, ha tillgång till offentliga verksamheter och kunna delta vid möten och andra aktiviteter som arrangeras med gemensamma medel är ytterst en fråga om demokrati.

Nordiska ministerrådet vill vara en föregångare och ett gott exempel både som mellanstatligt samarbetsorgan och som arbetsgivare. Genom projektet kommer utvalda delar av ministerrådet att tydliggöra funktionshindersperspektivet. Syftet är att öka tillgängligheten och medvetenheten om kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning som relevanta målgrupper f��r nordiskt samarbete och politik.

Projektet är en del av paraplyprojektet "Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald". Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommittéer för social- och hälsopolitik samt jämställdhetspolitik äger projektet tillsammans med expertgruppen för Hållbar utveckling.

Projektet finansieras med medel från strategin "Ett gott liv i ett hållbart Norden".

Tre områden utpekats som särskilt viktiga för förbättrad tillgänglighet och medvetenhet om funktionshindersperspektivet. En projektgrupp med engagerad personal inom ministerrådets sekretariat har utsetts. De tre områdena är:

 • Personalpolitik och arbetsmiljö
 • Kommunikation
 • Möten och konferenser

Projektet ska också verka för att funktionshindersperspektivet synliggörs i ministerrådets politikområden och att ett jämställdhetsperspektiv integreras in i funktionshinderssamarbetet. Bland annat kan ministerrådets nya hållbarhetsportal GRO vara ett verktyg i detta arbete.


Vackert vitt äldre husUppföljning visar framsteg

Det finns många framsteg att rapportera om i arbetet med att stärka funktionshindersperspektivet i Nordiska ministerrådets verksamhet. Det visar en uppföljning som genomfördes 2016.

Läs och ladda hem uppföljningen

Maria Montefusco

Sidansvarig

Maria Montefusco

Projektledare/seniorrådgivare, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Mobil +46-76 199 2807

Senast uppdaterad

2017-11-07

Nyckelord

 • Folkhälsa
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet