Samer med funktionsnedsättning - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Samer med funktionsnedsättning

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter har fått i uppdrag av norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, att samordna ett nordiskt övergripande projekt som redovisar levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund och gör en jämförelse med övrig befolkning.

Om projektet

Projektet ska kartlägga målgruppens levnadsförhållanden inom områden som arbete, utbildning, boende och hälsa både i de enskilda länderna och för gruppen i helhet. Nordens välfärdscenter ska arbeta för att nationella forskningsprojekt får finansiering i Norge, Sverige, Finland och om möjligt även i Ryssland. Forskningsprojekten ska gärna vara både kvantitativa och kvalitativa.

Samisk flagga Eanet dieđut prošeavtta birra

Finsk flagga Vammaiset henkilöt saamelaisella taustalla
- yleistietoa projektista

Svensk flagga Mer information om projektet

Storbritanniens flagga More information about the project


Utbildning om samisk kultur saknas i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Samisk kvinna med ren

Rapporten "Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige" visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänstemän i de 19 kommuner som ingår i det samiska förvaltningsområdet i Sverige.

Utbildning om samisk kultur och språk saknas generellt och den kulturella förståelsen är bristfällig i flertalet kommuner.

Ladda ner eller beställ den tryckta rapporten här


Rapport om levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Ny rapport om samer med funktionsnedsättning

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet ”Samer med funktionsnedsättning” Det är också en slutrapport för den svenska kvalitativa studien ”Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige”.

Ladda ner eller beställ den tryckta rapporten här   


Norsk rapport om samer med funktionsnedsättning

Rapporten "Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser", en delrapport till Nordens välfärdscenters projekt "Situationen för personer med samisk bakgrund och funktionsnedsättning", lanserades den 25 april 2016 vid ett seminarium i Harstad.

Här kan du beställa eller ladda ner rapporten

Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Mammaledig (chef för funktionshindersgruppen)

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2018-01-25

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet