Ansök om bidrag - stödordningen - NVC
English page Verkkosivu suomeksi

Ansök om bidrag - stödordningen

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinders-organisationerna.

Sista dag för ansökan var 10 november 2017


Medlen ska bidra till att funktionshindersorganisationerna
i Norden har möjlighet att samarbeta, utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer
i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland. Aktiviteten ska på något sätt främja de intressen som personer med funktionshinder har.

Därför är det möjligt att få stöd för:

  • Projekt som är ett samarbete mellan organisationer från minst tre nordiska länder eller Åland, Grönland och Färöarna, och som genomförs i Norden, Estland, Lettland, Litauen eller nordvästryssland.
  • Nordiska seminarier och konferenser med deltagare från minst tre nordiska länder eller Åland, Grönland och Färöarnan som genomförs i Norden, Estland, Lettland Litauen eller nordvästryssland.
  • Ordinarie styrelsemöten eller årsmöten i samnordiska organisationer eller samarbetsforum kan stödjas med upp till 5000 sek per nordiskt land och upp till 10 000 sek per självstyrande område, baltiskt land eller nordvästrysk region. I tillägg kommer eventuella merkostnader, se mer information.
Lars Rottem Krangnes

Sidansvarig

Lars Rottem Krangnes

Projektledare/seniorrådgivare

+46 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2017-05-05

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet